Website Banner
   การใช้เครื่องจักรในการ machining

เครื่องจักร

สามารถใช้งาน กระบวนการ วัสดุ

การดัด

ได้ ดัดแผ่นเหล็ก ในมุมต่างๆ เหล็ก

การปั๊ม

ได้ ใช้ปั๊มเจาะรู หรือรูปร่างต่างๆ
แผ่นเหล็ก(Sheet metal)

การทำ die casting

กำลังขยายงาน ใช้แรงดันอัดโลหะเหลวลงแม่พิมพ์ โลหะ

การคว้าน

ได้ หมุนเครื่องกัดเพื่อสร้างรู(Hole) หรือทำ counterbore หรือ countersink
วัสดุที่มีความแข็ง

การเจาะ

ได้ หมุนดอกสว่านลงตำแหน่ง วัสดุที่มีความแข็ง

การตกแต่งชิ้นงาน

ได้ มีหลายวิธีการ เช่น พ่นทราย เป็นต้น กลุ่มโลหะ

การเจียร

ได้ ใช้ใบเจียร ปาดชิ้นงานในระนาบ
กลุ่มโลหะ

การลับ

ได้ ใช้ใบมีดที่มีความแข็งแรงสูงลับ กลุ่มโลหะ

การทำร่อง

ได้ กำหนดจุดอ้างอิงแล้วกัดชิ้นงานตามแนวระนาบ กลุ่มโลหะ

การตัดเลเซอร์

ได้ การสร้างลำแสงเลเซอร์เพื่อตัดชิ้นงาน ทุกชนิด

การมิลลิ่ง

ได้ การกัดที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เชิง 3 มิติ วัสดุที่มีความแข็ง

Mold(สำหรับยาง)

ได้ ให้ความร้อนแก่ยางแล้วอัดลงแม่พิมพ์ ยาง

การฉีด Mold

ได้ ฉีดพลาสติกเหลวลงแม่พิมพ์ พลาสติก

การกลึง

ได้ กลึงวัสดุกลุ่มโลหะแบบอัตโนมัติ กลุ่มโลหะ

การตัดพลาสมา

ได้ ตัดชิ้นงานโดยใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด

การตัดด้วยใบมีด

ได้ ใช้ใบมีดตัดตามแนวตรง วัสดุที่มีความแข็ง

สปริง

กำลังขยายงาน
การฟอร์มโลหะเป็นรูปสปริง กลุ่มโลหะ

การตัดเฟือง

ได้ ใช้การตัดเฟือง 2 มิติ กลุ่มโลหะ

การทำเกลียว

ได้ เจาะรูเพื่อนำร่องแล้วใช้การต๊าปเกลียว วัสดุที่มีความแข็ง

การใช้ CNC

ได้ ใช้เครื่อง CNC 3 แกนในการผลิตชิ้นงาน วัสดุที่มีความแข็ง

การเชื่อม

ได้ เป็นวิธีการต่อชิ้นงานเข้าด้วยกันด้วยการหลอมละลาย กลุ่มโลหะ

การ wire cut

กำลังขยายงาน การตัดหรือผลิตชิ้นงานด้วยลวดกระแสไฟฟ้า กลุ่มโลหะ

เครื่องจักร

สามารถใช้งาน กระบวนการ วัสดุ
 
Current Pageid = 11